دستگاه کاغذ خردکن صنعتی، کاغذ خردکن بزرگ ، خردکن صنعتی!

دستگاه کاغذ خردکن صنعتی ،  گزینه ای مناسب برای دبیرخانه ها، مراکز نظامی و انتظامی ،نهادهای با حجم کاری متوسط و فروشگاهها  می باشد.

کاغذ خردکن بزرگ با قابلیت خردکردن سی دی، کلیپس، سوزن و منگنه متصل به کاغذ را دارند.